leftim upim rightim
upim
leftup upim rithtim
lineim

Search

เมนู

หน้าแรก
  --------------------------------------------------
     ประวัติความเป็นมา
  
--------------------------------------------------
     กฏข้อบังคับสมาคมฯ
  --------------------------------------------------
     คณะกรรมการสมาคมฯ

  --------------------------------------------------
   ผลงานต่อเรือจากของสมาชิก
  --------------------------------------------------
สมาชิก
     สมาชิกสามัญ 1
  --------------------------------------------------
     สมาชิกสามัญ 2
  --------------------------------------------------
     สมาชิกวิสามัญ

  --------------------------------------------------
กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ
  --------------------------------------------------
     พิธีสถาปนา
  --------------------------------------------------
     หลักการและเหตุผล
  --------------------------------------------------
     กฎระเบียบบังคับสภาฯ
  
--------------------------------------------------
     รายชื่อสมาชิก
  --------------------------------------------------
     รายงานประชุมของกลุ่มที่ 41
  --------------------------------------------------
    
 ยุทธศาสตร์และแผนงาน
          สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
  --------------------------------------------------
บทความเกี่ยวเนื่องศักยภาพต่อเรือ
  --------------------------------------------------
      Yachts  to  call Our Own
  --------------------------------------------------
      บทความชงคลังปลุกศักยภาพ

  --------------------------------------------------
ISMED
  --------------------------------------------------
     ความเป็นมาของโครงการ
  ----------------------------------------------------
     โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์
         ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมต่อเรือ
  --------------------------------------------------

     โครงการสนับสนุนการต่อเรือ
         ในประเทศ เพื่อพัฒนากองเรือ
         ขนส่งชายฝั่งของไทย
 
  --------------------------------------------------
      สมัครสมาชิก
  --------------------------------------------------
     ติดต่อสมาคมฯ
  
--------------------------------------------------


ข้อมูลข่าวสาร
นิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษ
 
 
ลิงค์ราชการ
 กระทรวงคมนาคม
 กระทรวงอุตสาหกรรม
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
Free Website Counter
Update : 25 Jul 12
 
 
 
2015

 

 


สมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย

เวลาทำการ 07.30-16.30 น.
Tel: 0-2452-1266, 0-2840-2110 Fax: 0-2452-1267

Email: thaiship_tsba@yahoo.com

นายกสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีในงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า 157 ปี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559

การจัดสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นร่างวิธีทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ห้องแกรนด์ลิลลี่ โรงแรมจัสมินซิตี้ ภาพคณะกรรมการวาระปี 2559 - 2561

การให้ความรู้แก่สมาชิกด้วยการเชิญวิทยากรมาบรรยายเรื่อง อนุญาโตตุลาการและการจำนองเรือ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

ร่วมจัดงานนิทรรศการ TMOX 2015 ที่ไบเทค วันที่ 27-29 ตุลาคม 2558

การแข่งขันกอล์ฟประจำปี 2558 วันที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ สนามเกียรติ ธานีคันทรี่คลับ
คณะอนุกรรมาธิการศึกษาการพัฒนาและส่งเสริมเขตอุตสาหกรรมต่อเรือและมาตรการสนับสนุนดูพื้นที่ตั้ง
นิคมอุตสาหกรรมอู่เรือ ที่ เกาะเปริต จ.จันทบุรี วันที่ 21 ตุลาคม 2558
ร่วมแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งเจ้ากรมอู่ทหารเรือ วันที่ 12 ตุลาคม 2558

คณะอนุกรรมาธิการศึกษาการพัฒนาและส่งเสริมเขตอุตสาหกรรมต่อเรือและมาตรการสนับสนุนดูพื้นที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมอู่เรือ ที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 10 ตุลาคม 2558
ร่วมประชุมอนุกรรมาธิการฯ เรื่องเหล็ก วันที่  3 กันยายน 2558
ร่วมประชุมคลัสเตอร์ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ร่วมประชุมแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศกับผู้ผลิตเหล็ก 27-8-58  ที่สมาคมฯ
คุณวิรัตน์ชนะสิทธิ์ อุปนายกสมาคมฯ ออกรายการสด SMART SME SERVICE วันที่ 26-8-58 13.00 น.
ช่อง TRUE VISION
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558  วันที่ 22  กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมตวันนา
อวยพรปีใหม่ 2558 รองอธิบดีกรมเจ้าท่า คุณสมชาย โสมนัสขจรกุล
อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๘
รองอธิบดีกรมเจ้าท่า
คุณสมชาย โสมนัสขจรกุล

อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๘
อดีตรองอธิบดีกรมศุลกากร
คุณศุภกิจ ดุลยะพิชญ์

อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๘
เลขาธิการสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คุณอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร

อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๘
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
คุณอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย

อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๘
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา
ดร.ณัฐพล รังสิตพล

อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๘
ผู้อำนวยการส่วนบริการคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากร
คุณยุพยงค์ บุญอำนวยกิจ
   บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2557 พิธีวางกระดูกงู เรือวางทุ่นพร้อมเครน ขนาดยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตริกตัน
  สมาคมฯ ร่วมงานพัฒนาคน พัฒนางาน...พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน"
วันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ในภาพเป็นการสัมมนากลุ่มย่อย รับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ

  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557" วันที่ 23 กรกฎาคม 2557

 วันจันทร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗  พิธีวางกระดูกงู เรือวางทุ่นพร้อมเครน
ขนาดยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตริกตัน ณ อู่ต่อเรือ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)   
อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ได้เปิดสำนักบริการและสนับสนุนเอกชน เพื่อรองรับงานบริการอู่เรือ ท่าเทียบเรือ และเครื่องมือ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกของอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ให้แก่รัฐวิสาหกิจและเอกชนที่ประกอบกิจการด้านอู่ต่อเรือ อู่ซ่อมเรือ รวมถึงกิจการต่อเนื่อง โดยมุ่งส่งเสริมขีดความสามารถในด้านการต่อเรือและซ่อมเรือของประเทศให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ สมาคมฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 31 กรกฏาคม 2556 บริษัท มาซัน จำกัด
พิธีปล่อยเรือ พิธีมอบเรือตรวจการณ์ 804,805,806 ของกรมศุลกากร
 16 พ.ค 2556 บริษัท เอเชียน มา รีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) พิธีวางกระดูกงูเรือลำเลียงสินค้าแบบเปลือกเรือ 2 ชั้น(Double Hull Barge) ขนาด 1500 DWT ชื่อเรือ AST 3 และ AST 4 ร่วมกับ
บริษัท อ่างทองชูการ์ เทอร์มินัล จำกัด
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) พิธี ปล่อยเรือ DSV ADAMS NOMAD
การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาการขนส่งทางน้ำและกิจการพาณิชยนาวี
การประชุมสามัญประจำปี 2556 กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)  ลงนามสัญญาต่อเรือลำเลียงสินค้าแบบเปลือกเรือ  2 ชั้น ( Double Hull Barge) ขนาด 1500 DWT ให้กับบริษัท อ่างทองชูการ์ เทอร์มินัล จำกัด
 
30 พฤศจิกายน 2558
        ร่วมประชุมอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
25 พฤศจิกายน 2558

        ร่วมประชุม กมธ.วิสามัญพิจารณามาตรการส่งเสริมพาณิชยนาวีของประเทศไทย

25 พฤศจิกายน 2558

        ร่วมประชุมอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

23 พฤศจิกายน 2558
        ร่วมประชุมอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
18 พฤศจิกายน 2558
        ร่วมประชุม กมธ.วิสามัญพิจารณามาตรการส่งเสริมพาณิชยนาวีของประเทศไทย
18 พฤศจิกายน 2558
        ร่วมประชุมอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
17 พฤศจิกายน 2558
        ร่วมประชุม กมธ.วิสามัญพิจารณามาตรการส่งเสริมพาณิชยนาวีของประเทศไทย
16 พฤศจิกายน 2558
        ร่วมประชุมอนุกมธ.การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอู่เรือ
12 พฤศจิกายน 2558
        ร่วมประชุมคณะทำงานร่างกฎกระทรวงออกตามร่าง พรบ.การจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล
11 พฤศจิกายน 2558
ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของราคากลางในการซื้อ-ขายเรือประมง
11 พฤศจิกายน 2558
        ร่วมประชุมคณะทำงานการจัดมหกรรมเรือสำราญและมารีน่า
10 พฤศจิกายน 2558
        ร่วมประชุมอนุกมธ.การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอู่เรือ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
        พบเลขารัฐมนตรีการคลัง คุณสรร วิเทศพงษ์ เลขา คุณสมหมาย ภาษี ณ กระทรวงการคลัง เวลา 10.00 น.
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
        ประชุมสายงานอุตสาหกรรม ณ สภาอุตสาหกรรมฯ ห้องบอร์ดรูม 1 เวลา 15.00 น.
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
        ห้องประชุมสมาคมฯ ชั้น 5 เวลา 10.00 น. ประชุมใหญ่กลุ่มต่อเรือฯ ปี 2558
        ประชุมกลุ่มต่อเรือฯ ครั้งที่ 1/2558
        ประชุมกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2558 เวลา 13.30 น.
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
        พรรคประชาธิปัตย์เข้าพบนายกสมาคมฯ ห้องประชุมสมาคมฯ ชั้น 3 เวลา 09.30 น.
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
        หารือเรื่องการประชุม ASEF ห้องประชุมสมาคมฯ ชั้น 3 เวลา 10.30 น.
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
        สัมมนาการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ห้องกัญญลักษณ์ บีซี ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าฯ เวลา 10.00 น.
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
        ประชุมวิพากษ์หลักสูตรสาขาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ ห้องประชุม 6 อาคารสารนิเทศ 60ปี เวลา 09.30-12.00น.
วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2558
        พบอธิบดีกรมเจ้าท่า ณ กรมเจ้าท่า เวลา 10.30 น.
วันที่ 05 มกราคม 2558
        การรับฟังความคิดเห็นมาตรการปกป้องจากการนำสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน 14 ประเทศ ห้องประชุม 1601 ชั้น 16 กรมการค้าต่างประเทศ เวลา 09.00 น.
วันที่ 05 มกราคม 2558
       ประชุมคณะกรรมการบริการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/ 2558
 
3 ชาติอาเซียน ผนักกำลัง เชื่อมขนส่งทางน้ำ ดันท่องเที่ยวเรือ รายละเอียด
ความคืบหน้าโครงการเขื่อนยกระดับในแม่นำ้เจ้าพระยาและน่านเพื่อการเดินเรือ รายละเอียด
  ร่างพระราชบัญญัติบริหารการขนส่ง พ.ศ............  รายละเอียด 
  ต้นทุนโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม  รายละเอียด 
 ประเด็นปัญหาข้อติดขัดของธุรกิจโลจิสติกส์ที่ต้องการให้ภาครัฐส่งเสริมและสนับสนุน รายละเอียด  
  Logistic Strategies  รายละเอียด 
 แนะนำหลักสูตรผู้บริหาร (Tepcot)  รายละเอียด  
 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคกลางกลุ่่มอุตสาหกรรมขนส่ง   รายละเอียด  
Summary UTSE new building track record    รายละเอียด  
"ข้อมูลประกอบแนวคลองไทย สุราษฎร์ธานี-พังงา" วันพุธที่ 27 /2/ 2556   รายละเอียด
 แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ 2555 - 2574   รายละเอียด
 
 

lineim
 
 
ผู้สนับสนุน
 
 
 
 
 


มารีนไดเร็คทอรี่
 
เกี่ยวเนื่องสมาคมฯ
 
bottomim bottomim rithim
upim
bottomim bottomim rithim
spaceim
Thai Shipbuilding And Repairing Association 96/67-68, M.9, RAMA 2 Soi 30 Km. 3, Thonburi-Parkthor, Bangmod, Jomthong,
Bangkok 10150 Thailand Tel: 0-2452-1266, 0-2840-2110 Fax: 0-2452-1267 Email: thaiship_tsba@yahoo.com
lineim