Search

เมนู

หน้าแรก
  ----------------------------------------------------
     ประวัติความเป็นมา
  
----------------------------------------------------
     กฏข้อบังคับสมาคมฯ
  ----------------------------------------------------
     คณะกรรมการสมาคมฯ

  ----------------------------------------------------
   ผลงานต่อเรือจากของสมาชิก
  ----------------------------------------------------
สมาชิก
  ----------------------------------------------------
     สมาชิกสามัญ 1
  ----------------------------------------------------
     สมาชิกสามัญ 2
  ----------------------------------------------------
     สมาชิกวิสามัญ

  ----------------------------------------------------
กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ
  ----------------------------------------------------
     พิธีสถาปนา
  ----------------------------------------------------
     หลักการและเหตุผล
  ----------------------------------------------------
     กฎระเบียบบังคับสภาฯ
  
----------------------------------------------------
     รายชื่อสมาชิก
  ----------------------------------------------------
     รายงานประชุมของกลุ่มที่ 41
  ----------------------------------------------------
    
 ยุทธศาสตร์และแผนงาน
          สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
  ----------------------------------------------------
บทความเกี่ยวเนื่องศักยภาพต่อเรือ
  ----------------------------------------------------
      Yachts to call Our Own
  ----------------------------------------------------
      บทความชงคลังปลุกศักยภาพ

  ----------------------------------------------------
ISMED
  ----------------------------------------------------
     ความเป็นมาของโครงการ
  ----------------------------------------------------
     โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์
         ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมต่อเรือ
  ----------------------------------------------------

     โครงการสนับสนุนการต่อเรือใน
         ประเทศ เพื่อพัฒนากองเรือ
         ขนส่งชายฝั่งของไทย
 
  ----------------------------------------------------
      สมัครสมาชิก
  ----------------------------------------------------
     ติดต่อสมาคมฯ
  
----------------------------------------------------


บริการข้อมูลข่าวสาร
 เอกสารประชุม

 
 
 
ลิงค์ราชการ
 กระทรวงคมนาคม
 กระทรวงอุตสาหกรรม
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
Free Website Counter
Update : 25 Jul 12
 
 
 


สมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย
เวลาทำการ 07.30-16.30 น.
Tel: 0-2452-1266, 0-2840-2110 Fax: 0-2452-1267

Email: thaiship_tsba@yahoo.com

   
 
          บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์จำกัด(มหาชน) อู่ต่อเรืออันดับต้นของประเทศไทยลงนามสัญญาต่อเรือลำเลียงสินค้า
แบบเปลือกเรือ 2 ชั้น ( Double Hull Barge) ขนาด 1500 DWT ให้กับ บริษัท อ่างทองชูการ์ เทอร์มินัล จำกัด จำนวน 6 ลำ มูลค่ารวม 93,174,000 บาทเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2556
     

spaceim
Thai Shipbuilding And Repairing Association 96/67-68, M.9, RAMA 2 Soi 30 Km. 3, Thonburi-Parkthor, Bangmod, Jomthong,
Bangkok 10150 Thailand Tel: 0-2452-1266, 0-2840-2110 Fax: 0-2452-1267 Email: thaiship_tsba@yahoo.com